REG 2019 odpoved

Vložte Ahoj. Registrace na "Citické kilometry" proběhla úspěšně, děkujeme.

Platba : 100,-kč splatných předem na účet 2701049084/2010  VARIABILNÍ SYMBOL 201709 (do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno a příjmení!!). Popř. na místě 150,- kč.

Zaplacením startovného účastník souhlasí s Pravidly Živého Sokolovska a bude se jimi řídit (pravidla jsou uvedena na stránkách www.zivesokolovsko.cz).

Registrace bude otevřena na fotbalovém hřišti v Citicích od 9,00.

Start dětských závodů od 10,15. Start hlavního závodu 11,00.

Sledujte aktuální dění na FB stránkách u jednotlivých akcí Živého Sokolovska.

Živé Sokolovsko