Pravidla

Pravidla Živého Sokolovska aneb "Chováme se k sobě fér"

 • Férové jednání a chování.
 • Souhlas s použitím fotografií pro marketingové a reklamní účely Živého Sokolovska.
 • Každý jedinec se účastní na vlastní nebezpečí. Za děti do 18 let odpovídají rodiče, popř. jiná plnoletá osoba k tomu určená.
 • Živé Sokolovsko neručí za ztrátu věcí, cenností atd.
 • Účastník dodržuje trasu určenou pořadatelem.
 • Psi jsou v místě zázemí a po dobu závodu na vodítku nebo jiné vodící šňůře (pokud pořadatel neurčí jinak). Možnost použití náhubku. Respektujeme Zákon na ochranu zvířat proti týrání.
 • Startovné je nevratné. Nelze ho převádět na jinou akci ani na jinou osobu.
 • Ceny nejsou zpětně nárokovatelné.
 • Účastník dodržuje pravidla jednotlivých sportů (kontrolní body, cyklistická helma, štafetový kolík atd.)
 • Usmíváme se ...
 • Pokud dojde ke zrušení závodu z důvodu, který mohl pořadatel ovlivnit ( pozdě vyřízené povolení, osobní důvody pořadatele) je startovné vratné v plné výši.
 • Pokud dojde ke zrušení závodu z důvodu, který pořadatel nemohl ovlivnit ( přírodní živly, neočekávané bezpečnostní důvody) a již byly vynaloženy prostředky na pořádání závodu (ceny pro vítěze, marketingové náklady, tiskové náklady, výroba upomínkových předmětů atd) startovné není vratné a je použito na pokrytí nákladů (účastník má možnost vyzvednout si nevyužité upomínkové předměty atd.). Děkujeme za pochopení.

Kalendář akcí 2019


Kalendář akcí 2018