Pravidla

Pravidla Živého Sokolovska aneb "Chováme se k sobě fér"

  • Férové jednání a chování.
  • Souhlas s použitím fotografií pro marketingové a reklamní účely Živého Sokolovska.
  • Každý jedinec se účastní na vlastní nebezpečí. Za děti do 18 let odpovídají rodiče, popř. jiná plnoletá osoba k tomu určená.
  • Živé Sokolovsko neručí za ztrátu věcí, cenností atd.
  • Účastník dodržuje trasu určenou pořadatelem.
  • Psi jsou v místě zázemí a po dobu závodu na vodítku nebo jiné vodící šňůře (pokud pořadatel neurčí jinak). Možnost použití náhubku. Respektujeme Zákon na ochranu zvířat proti týrání.
  • Startovné je nevratné. Nelze ho převádět na jinou akci ani na jinou osobu.
  • Ceny nejsou zpětně nárokovatelné.
  • Účastník dodržuje pravidla jednotlivých sportů (kontrolní body, cyklistická helma, štafetový kolík atd.)
  • Usmíváme se ...

Kalendář akcí 2018