MUD DOG RACE (12.09.2020)

Share on facebook
Sdílet
 • Propozice
 • Mapa zázemí
 • Seznam přihlášených
 • Výsledky
Propozice a pravidla ke stažení
Prohlášení účastníka
Událost na FB (sledujte událost na FB, informace budou průběžně doplňovány)
Propozice a pravidla:

Název závodu: MUD DOG RACE

Pořadatel: Živé Sokolovsko z.s.

Zodpovědná osoba: Iveta Müllerová, tel.: 724965650, e-mail: zivesokolovsko@gmail.com

Termín závodu: 12.9.2020

Místo závodu: Jižní Lom, Sokolov, PSČ 356 01 ul. Citická (GPS 50.1804847N, 12.6339917E)
odkaz na mapy.cz

Typ závodu: terénní překážkový závod pro běžce se psy (s blátem, vodou, travnatými plochami, terénními nerovnostmi a výmoly apod.)

Délka: cca 5km, 25+ překážek

Terén: rovinatý, s překážkami typu: jámy s vodou, jámy s jílem, jámy s keramzitem, jámy s překážkami, překážky typu prolez-podlez- přelez, krátká prudká stoupání a klesání, terénní nervnosti, zarostlé úseky, brody slepého ramene řeky a odtoků.

Prezence: 12.9.2020 od 8:30hod do 12:00hod.

Starty: od 10:00 do cca 13:30
starty jsou intervalové s časovou prodlevou 1 minuty dle startovní listiny, startuje se jednotlivě (u startu bude obrazovka, která bude každému závodníkovi odpočítávat start), závodník musí být na startu minimálně 3 minuty před jeho startovním časem!

Vyhlášení: cca 15:00hod

Kategorie:
Kategorie:
- celkově: muži x ženy
- psi do 10 kg: muži x ženy
- psi do 20 kg: muži x ženy
- psi do 35 kg: muži x ženy
- psi nad 35 kg: muži x ženy
- týmy (5 členů týmu) - sčítají se cílové časy jednotlivců
V každé kategorii budou vyhlášeni 1-3.místo
pokud chcete současně závodit jako tým (tým musí být pětičlenný), každý z jednotlivců zaškrtne tuto možnost při přihlášce a ke startovnému přidá +100,-
týmy musí být nahlášeny předem pořadateli, nelze dohlašovat v průběhu závodu

Startovné :
registrace a platba startovného na místě 1500,-
startovné je nevratné
Pozn.: V případě mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínek nebo z jiných závažných důvodů ( např. nařízení státních orgánů v souvislosti s epidemií Covid) může organizátor závod zrušit bez náhrady a to nejpozději 1 den před jeho konáním. O tomto kroku bude závodníky informovat elektronickou korespondencí, zveřejněním informace na webových stránkách akce a facebookovém profilu akce.
Startovné obsahuje –parkování a stanování, úschovna, zapůjčení měřícího čipu, profesionálně měřený čas, účastnická medaile, účastnický diplom online, občerstvení na trati a v cíli (voda, cola, ovoce,..), WC, zajištění záchranářské i veterinární péče v případě potřeby v cíli (úhrada případné vet. péče je na majiteli psa), ceny pro vítěze (dle možností sponzorů).

První pomoc
Na akci je zajištěn dohled zdravotnické a veterinární služby. Veterinární péči si plně hradí majitel psa. Čísla na zdravotní i veterinární péči budou zveřejněna před konáním akce na Fb
události akce a vyvěšeny u registračního stánku.

Hygiena a pořádek
Na místě jsou mobilní toalety. Sprchy je možné využít v nedaleké loděnici a vodáckém centru Dronte – cca 300m od centra závodu za poplatek 30kč (sprchy není možné využívat pro koupání psů – do prostor sprch je vstup psů zakázán pod pokutou 500,-)
Prosíme o udržování pořádku v celém areálu i podél celé tratě závodu. Buďte zodpovědní majitelé a uklízejte po svých psích miláčcích (pod pokutou 500,-)

Občerstvení
Na akci bude v rámci startovného zajištěná voda a ovoce po doběhu závodníků. V areálu bude komerční stánek s  občerstvením.

Parkování
Parkování je možné v areálu závodu a na vyznačených místech (dle přiložené mapky). Parkoviště není hlídané, za věci ve vozidle ani za vozidlo pořadatel nenese odpovědnost.

Stanování
Stanování je možné v pátek 11.9.2020 v areálu závodu (dle přiložené mapky), WC a občerstvení bude již v pátek v podvečer na místě konání. Stanování je zdarma na vlastní odpovědnost a riziko závodníka.

Pravidla závodu

 • závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci
 • každý závodník se řídí zákony ČR a zákony na ochranu zvířat, upozorňujeme, že psi s kupírovanýma ušima se závodu nesmí účastnit, ani nesmí vstupovat do prostoru areálu závodu jako diváci!
 • všichni závodící psi musí mít platné očkování, kontrola očkovacích průkazů proběhne při prezentaci závodníka
  - závodník prohlašuje, že je starší 18 let, v případě mladšího závodníka, je nutné donést písemný souhlas zákonného zástupce
 • každý závodník při prezentaci předloží podepsané prohlášení o GDPR, a odpovědnosti za sebe i svého psa po dobu celého závodu (prohlášení bude zveřejněno u události a na webu závodu, popř. k dispozici i na prezenci)
 • každý závodník si uvědomuje riziko pro sebe i svého psa, při účasti na sportovní akci a nese za něj plnou odpovědnost
 • pomalejší závodník na trati dává přednost rychlejšímu závodníkovi, ale pouze v úsecích, kde je to možné a to tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a bezpečnosti jak závodníka tak psa
 • psi se v areálu závodu pohybují pouze na vodítku, pod pokutou 1000,-Kč, nesebrání psího exkrementu vede k diskvalifikaci závodníka nebo úhradě poplatku 500Kč a úklidu
 • účast na závodě je na vlastní riziko
 • všichni závodníci musí být plavci (ve vodních překážkách závodník dosáhne na dno)
 • závodník se musí držet vyznačené trati, porušení vyznačené trati bez závažných důvodů může vést k diskvalifikaci
 • závodníkovi je zapůjčeno měřící zařízení (čip), za který plně odpovídá, čip musí být umístěn na kotníku závodníka!, ztráta čipu je zpoplatněna částkou 500,-Kč
 • závodník musí absolvovat celou trasu, časoměřící zařízení jsou umístěna na startu, kontrolní měření (mezičas) cca v půlce trati a v cíli, závodník probíhá kolem měřicího
  zařízení v koridoru tak, aby byl jeho čip zaznamenán, a tak aby časoměřící zařízení nepoškodil ani on ani jeho pes!
 • Závodník je povinnen vyzvednout si měřící zařízení před ukončením času registrace (tj. do 12:00hod) a neprodleně po doběhu čip vrátit v prostoru cíle.
 • pes musí být po celou dobu na vodítku (ideálně amortizačním), spojen s vodičem a na kšírách nebo v postroji (pes připnutý na obojku nebude vpuštěn na start), doporučujeme ideálně mít psa připnutého na opasku nebo sedáku. Pes s vodičem zdolává překážky dle vyznačené trati nebo dle pokynů pořadatele. Pes musí být ovladatelný. Odpovědnost za chování, škodu způsobenou psem, zdravotní stav psa i závodníka odpovídá závodník sám.
 • závodu se smí účastnit pes, který je klinicky zdráv, očkován a starší 1 roku. Závodník může mít pouze jednoho psa, startovat však může vícekrát s různými psy.
 • pokud pes závodníkovi v průběhu závodu uteče, vyrve se apod., je pořadatel oprávněn závodníka ihned diskvalifikovat.
 • Závodník si zkontroluje své registrační údaje na seznamu přihlášených na www.zivesokolovsko.cz, především váhovou kategorii do které se přihlásil, start ve špatné kategorii může vést k diskvalifikaci.
 • pořadatel doporučuje závodníkům zvolit vhodný závodní oděv, který zároveň může závodník postrádat (na trati může dojít k nenávratnému znečištění či poškození oděvu)
 • všechny překážky jsou koncipovány tak, aby bylo reálné je zdolat, v případě že by bylo ohroženo zdraví nebo bezpečnost psa, může závodník svého psa přes překážku přenést, případně nechat psa překážku obejít, závodník však musí zdolat každou překážku. U překážek které pořadatel vyhodnotí jako těžké, bude dobrovolník, který případně závodníkovi může pomoci, popř. mu podržet psa, aby závodník zdolal překážku sám.
 • nejdůležitějším pravidlem je fair play – buďte ohleduplní a fér
 • pořadatel nenese žádnou odpovědnost na škodách na zdraví majetku závodníka ani psa
 • závodník je povinen mít minimálně po dobu závodu uzavřené platné zdravotní pojištění
 • veškeré fotografie a video záznamy má pořadatel právo využít dle vlastního uvážení, bez nároku na honorář
 • žádné z rozhodnutí pořadatelů nepodléhá soudnímu přezkumu a nelze se proti němu odvolat. Všichni závodníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů
 • ceny vítězům jsou předány pouze v den závodu, nevzniká na ně právní nárok. Pořadatel ceny nezasílá.
 • pořadatel si vyhrazuje právo změn a chyb v programu a propozicích.

GDPR: závodník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů pořadatelem, s pořizováním fotografií, audio a video záznamů a jejich využití a zveřejnění dle uvážení pořadatele. Uhrazením startovného potvrzuje souhlas.

Jednotlivci
Týmy

Kategorie (hmotnost psa) Jméno Příjmení Pohlaví Ročník Klub / město Pes Zaplaceno Start
od 20 kg do 35 kg Roman Adam Muž Výčapáci Laky – Australský ovčák ano 11:56
od 20 kg do 35 kg Michaela Andrlová Žena 1999 Rozběháme Česko Kessie – Australský ovčák ano 13:02
od 20 kg do 35 kg Martina Bagiová Žena Košťany Atrej – Holandský ovčák ano 10:12
od 20 kg do 35 kg Petr Jan Bakeš Muž Sirius Spiro Sirius Brix – labradorský retríver ano 10:13
od 20 kg do 35 kg Gabriel Balog Muž Stará Ves nad Ondřejnicí Laky – x ano 10:15
od 20 kg do 35 kg Václav Bártl Muž Tamiaran Tami – LLP ano 10:01
od 20 kg do 35 kg Václav Bártl Muž 1978 Živé Sokolovsko Aran Blue Velvet – LLP ano 12:23
od 10 kg do 20 kg Štěpánka Bartoňová Žena JK Salome Beruška – BOC ano 10:16
od 10 kg do 20 kg Jan Bařina Muž Loukov Ron – x ano 10:17
od 20 kg do 35 kg Denisa Bejčková Žena 2002 Horni Slavkov Johnny – Kříženec Ridgebacka ano 10:19
od 10 kg do 20 kg Lukáš Belobrad Muž Sparťan Ví – Australská kelpie ano 10:20
od 10 kg do 20 kg Petra Benediktová Žena 1985 Canicross Plzeň Sára – Kříženec ano 10:21
od 10 kg do 20 kg Klára Bergerová Žena Brno Ron – Kříženec ano 10:22
od 20 kg do 35 kg Matěj Bezděk Muž Nosál Fox – Kratkosrsta kolie ano 10:23
od 10 kg do 20 kg František Bjalek Muž 1988 Rozběháme Ústí nad Labem Cassandra Karbitzbull – Stafordšírský bulteriér ano 10:24
nad 35 kg Karel Bobál Muž Záchr. brigáda kynologů Plzeňského kraje Charus – NO ano 10:25
od 10 kg do 20 kg Lucie Bohuslavová Žena Brixa´s Family Ashly Brixa´s Family – BOC ano 10:26
od 20 kg do 35 kg Jana Brabcová Žena Ťuik Táňa – Československý vlčák ano 12:57
od 20 kg do 35 kg Adéla Brabencová Žena 2008 Tamiaran Amálka – Louisianský leopardí pes ano 10:03
od 10 kg do 20 kg Soňa Brandejsová Dubská Žena Černobílé komando Bára – Kříženec ano 10:50
do 10 kg Barbora Brynychová Žena Praha Surri – x ano 10:27
od 10 kg do 20 kg Tereza Cabrnochová Žena Kolín Max – mix ano 10:28
od 10 kg do 20 kg Anna Cajkářová Žena Vlajem za psem Tucker – kříženec ano 10:29
od 20 kg do 35 kg Tomáš Cintl Muž 1968 Tamiaran Annie – Luisianský leopardí pes ano 10:04
od 20 kg do 35 kg Lucie Czervoniakova Žena Agility Louny Ambitious Allegro Lucky Aussies – Australský ovčák ano 10:31
od 20 kg do 35 kg Tereza Čaňková Žena 2005 Canicross Karlovy Vary Bailey – Zlatý retrívr ano 10:32
od 10 kg do 20 kg Šárka Čapková Žena Psí škola GODA Agatha Christie Schay County – BOC ano 10:33
od 20 kg do 35 kg Valentina Čechová Žena 1978 Ústí nad Labem Marley – Výmarský ohař ano 13:08
nad 35 kg Lenka Čížková Žena 1981 HDR smečka Žatec Burák – labrador x staford ano 13:13
nad 35 kg Martin Dítě Muž Briard Team Armus – Briard ano 10:38
od 20 kg do 35 kg Monika Dolejšová Žena MM Mája – mix ano 10:39
od 10 kg do 20 kg Monika Doubková Žena 1998 Behejsepsem Tony – BOC 13:18
do 10 kg Tereza Douchová Žena 16 nohou Norah – bígl ano 10:40
nad 35 kg Eliška Drugdová Žena HDR smečka Žatec Goro – Kříženec ano 13:12
do 10 kg Kristýna Dušková Žena Sokolov Šmudlinka – mix ano 10:41
nad 35 kg Mirka Dzianová Žena Hundesportverein Plauen Echo Diego – Argentinská doga ano 13:20
od 20 kg do 35 kg Jan Ebert Muž 1987 Eby & Harry Harry – kříženec ano 11:38
do 10 kg Simona Eichlerová Žena Mnichovo Hradiště Alf – Pudl toy ano 10:43
do 10 kg Kristýna Eliášová Žena Blue tým Eliška – x ano 10:07
do 10 kg Veronika Fabiánová Žena Chcípáci Chikino – mix ano 10:45
od 20 kg do 35 kg Isabel Fiedler Žena Hundesportverein Echo Plauen Akemo – husky ano 13:21
od 20 kg do 35 kg Zdeněk Fleming Muž BVKH Olaf – Sibiřský husky ano 10:46
od 20 kg do 35 kg Iva Fullsacková Žena Sestry v akci Pegie – x ano 10:47
od 10 kg do 20 kg Ivana Gruberová Žena Chomutov Max – SBT ano 10:30
od 20 kg do 35 kg Denisa Guttmannová Žena 1999 Bobtail club ČR Nami – Bobtail ano 10:48
do 10 kg Zuzana Hájková Žena Černobílé komando Gerry – JRT ano 10:49
od 20 kg do 35 kg Veronika Hájková Žena Hraničářů Patynka – Chodský pes ano 13:22
od 20 kg do 35 kg Tomáš Harvánek Muž 1987 Újezd u Brna Beyla – Hovawart ano 13:17
od 20 kg do 35 kg Tomáš Hirschl Muž Plzeň 1 Archaon Natheda – ČSV ano 10:51
od 10 kg do 20 kg Tereza Hlávková Žena Tatiná Charles – BOC ano 10:52
od 20 kg do 35 kg Tomáš Horák Muž 1984 Praha Leonidas – Americký pitbullteriér ano 12:43
do 10 kg MIroslav Horálek Muž Mnichovo Hradiště Jimmy – Biewer teriér ano 10:44
od 20 kg do 35 kg Veronika Hortová Žena ZKO Dubice Crazy – BOM ano 10:53
od 10 kg do 20 kg Martina Hozáková Žena Klášter Hradiště nad Jizerou Sindy – mix ano 10:54
nad 35 kg Jana Hrdá Žena 1979 Nová Huť Lentilka – Leonberger ano 10:55
do 10 kg Simona Hrdinová Žena Simona Hrdinová Maya – mix ano 10:56
nad 35 kg Monika Hrdlovičová Žena 1988 Plzeň Fabián Arqeva – Československý vlčák ano 10:57
nad 35 kg Miroslav Hrebíček Muž 1981 DogUniversal Sullivan Grey Střípek Snů – Československý vlčák ano 10:18
od 10 kg do 20 kg Veronika Hrebíčková Žena 1982 DogUniversal Kasie – kříženec ano 11:28
od 20 kg do 35 kg Monika Hrubá Žena Litvínov Nike – mix ano 11:02
do 10 kg Ivana Hrubá Žena Litvínov Bára – čivava ano 11:03
od 10 kg do 20 kg Zuzana Huňková Žena K. Vary Bony – Německý pinč ano 11:04
do 10 kg Monika Hurdová Žena 1972 Litohlavy Ozzy Maur Von Sbaritz – Trpasličí jezevčík ano 10:58
od 10 kg do 20 kg Romana Hypiusová Žena FreshBorder Team Chelsea – BOC ano 11:05
do 10 kg Adéla Cheníčková Žena Sokolov Jessie – čivava ano 11:06
od 10 kg do 20 kg Gabriela Jägerová Žena Šmudlina Team Figouš – kříženec ano 11:07
od 10 kg do 20 kg Eva Jakšová Žena Prachatice Bessy – mix ano 11:08
od 20 kg do 35 kg Romana Jamečná Žena Naturka&Arya Arya – Německý ovčak ano 11:09
od 20 kg do 35 kg Alena Janoušková Žena Velešín Maia – zlatý retríver ano 11:10
nad 35 kg Jiří Jíra Muž STG Hradiště Darius Dino Silesian Hunter – československý vlčák ano 11:14
nad 35 kg Dalibor Jung Muž 1976 Drmoul Albert – Novofundlandský pes ano 11:15
od 10 kg do 20 kg Karolína Jurásková Žena 1997 Praha Kešu – Saluki ano 10:09
od 10 kg do 20 kg Zuzana Kalová Žena Praha 5 Flop – mix ano 11:16
od 20 kg do 35 kg Hana Kasalová Žena 1995 Křiše Happy – Louisianský leopardí pes ano 11:00
od 20 kg do 35 kg Martina Kirchová Žena Grey Desire A´s Firestar Akyra Grey Marvel – Výmarský ohař krátkosrstý ano 11:17
od 20 kg do 35 kg Lenka Kliková Žena 1974 #YEBKAteam Debustrol Fox Garden – BOM ano 11:46
od 20 kg do 35 kg Veronika Kloučková Žena Karlovy vary Kvído – mix ano 11:18
do 10 kg Josef Kodl Muž 1992 Březovská smečka Dobby – Krysařík x čivava ano 12:40
od 20 kg do 35 kg Kateřina Kodytková Žena CCEU Coahoma Trinity – Louisiansky Leopardi Pes ano 11:20
do 10 kg Kateřina Kolumpková Žena Chcípáci Endy jizerská perla – čivava ano 11:21
od 20 kg do 35 kg Iveta Koňová Žena Praha Lucky – pitbul ano 11:22
od 20 kg do 35 kg Šárka Košíková Žena Nemyslovice Laky – mix ano 11:23
od 20 kg do 35 kg Klára Košnářová Žena Top tým Ben – Ořech ano 11:24
od 20 kg do 35 kg Kateřina Koubková Žena TeamQueen Harley Queen – kříženec ano 11:25
od 10 kg do 20 kg Lucie Kovářová Žena L+O Olivia – Border kolie ano 11:26
od 20 kg do 35 kg Anna Kozáková Žena 1998 Kadaň Elliot – Australský ovčák ano 11:27
nad 35 kg Sandra Kubíčková Žena Race Snails Hulk – Bulldog – kříženec ano 11:29
od 20 kg do 35 kg Kamila Kynychová Žena Česká Lípa Nardini CofiCapito – AUO ano 11:31
od 10 kg do 20 kg Pavlína Kyrianová Žena 1995 SAR Plzeň Colleta Dark Jewel – Border kolie ano 13:10
nad 35 kg Daniela Lakatošová Žena Rozběháme Česko Athos – Louisianský leopardí pes ano 10:10
do 10 kg Michaela Lališová Žena Chodov Mia – x ano 11:54
do 10 kg Dominika Lamperová Žena Vojkovice – Jakubov Travis – mix ano 11:32
od 20 kg do 35 kg Zuzana Laurin Rodriguez Žena 1991 Team DOGG Prague Amber – kříženec ano 10:35
nad 35 kg Petra Lerchová Žena ShelZar Zara – mix ano 11:34
od 20 kg do 35 kg Adriana Linhartová Žena KK Babice Shira – xAPBT ano 11:35
od 10 kg do 20 kg Markéta Lisá Žena 1994 Kopaniny team Roxy – Border kolie ano 11:13
od 20 kg do 35 kg Jana Lišková Žena Psí domov u Lišky Redbull – Belgický ovčák malinois ano 11:36
od 20 kg do 35 kg Ilona Macáková Žena Kladno Červík – MOK ano 11:37
od 20 kg do 35 kg Lucie Machková Žena 1982 Nepal, z.s. Nepomuk Cora – Kříženec ano 11:39
od 10 kg do 20 kg Zdeňka Machová Žena 1994 Plzeň Charlie – voříšek ano 11:01
od 20 kg do 35 kg Ilona Machová Žena kůže líný Akani z Hückelovy vily – BOM ano 11:40
od 10 kg do 20 kg Natálie Malenová Žena 1996 Bastien – SBT ano 11:41
nad 35 kg Kateřina Medková Žena Pomalá Arqeva Gaston Karo Arqeva – Československý vlčák ano 11:42
od 20 kg do 35 kg Lukáš Měchura Muž Chillinois Letty – Chodský pes ano 10:42
od 20 kg do 35 kg Ondřej Mertl Muž 1983 Canicross Karlovy Vary Frosty – Australský Ovčák ano 10:05
od 20 kg do 35 kg Lenka Mikešová Žena České Budějovice Elvis – AUO ano 11:11
od 20 kg do 35 kg Jana Morávková Žena 1997 HDR smečka Žatec Laura – mix 13:14
od 10 kg do 20 kg Jiří Mráček Muž 1993 HDR smečka Žatec Falko – mix ano 13:15
od 10 kg do 20 kg Dominika Müllerová Žena České Budějovice Bastila – BOC ano 12:24
od 10 kg do 20 kg Martina Němcová Žena 1985 Mšené lázně Čiki – Kříženec borderkolie ano 12:18
od 10 kg do 20 kg Mária Nemjová Žena Free Bruno – kříženec ano 11:44
od 20 kg do 35 kg Martina Nová Žena Yebka team Gessy – NO ano 11:45
od 20 kg do 35 kg Lukáš Novák Muž KCHBO Speedy – Australský ovčák ano 11:47
od 10 kg do 20 kg Roman Novák Muž Tachov Elsa – mix ano 11:48
od 20 kg do 35 kg Daniela Nováková Žena Brixa´s family Maya – BOC ano 10:34
od 10 kg do 20 kg Veronika Nováková Žena Dobrá psí škola – Kynšperk nad Ohří Boorinka – BOC ano 11:50
do 10 kg Helena Nováková Žena Kchk Denis – Knírač Malý ano 11:51
do 10 kg Barbora Nováková Žena Ostrov Charlie – Sheltie ano 11:53
od 20 kg do 35 kg Adéla Novotná Žena TJ Sokol Maxičky Jessy – mix ano 11:55
od 10 kg do 20 kg Jindřich Pěč Muž Fox Ginger – Australský ovčák ano 12:00
od 10 kg do 20 kg Eliška Pěčová Žena Fox CHarlie – BOC ano 12:01
nad 35 kg Filip Pekárek Muž White Warriors Alf Falco line – Bílý švýcarský ovčák ano 12:03
od 20 kg do 35 kg Vlasta Pekárková Žena White Warriors Canis Ronja Falco line – Bílý švýcarský ovčák ano 12:04
od 20 kg do 35 kg Kateřina Pexova Žena 1996 Team DOGG Prague Sid – Kříženec ano 10:36
od 20 kg do 35 kg Hana Pincová Žena Živé Sokolovsko Thelma – kříženec ano 10:11
od 10 kg do 20 kg Miroslav Pitra Muž Oggy a Škodíci Oggy – fr. Buldok ano 12:06
do 10 kg Jaroslava Podzimková Žena Běh se psem v Litvínově Čeky – Jack russel terier ano 12:07
od 20 kg do 35 kg Renata Polachová Žena Canicross Karlovy Vary Onchao – ESP ano 12:08
od 10 kg do 20 kg Petra Polachová Žena 1973 Canicross Karlovy Vary Archie – kříženec ano 12:09
od 10 kg do 20 kg Mirka Pomejová Žena Pome Gaila Ballarat – BOC ano 12:12
do 10 kg Jana Pomejová Žena Pome Pixie – Parson Russell terier ano 12:13
od 20 kg do 35 kg Annette Prokešová Žena 1993 Tamiaran Alpaco Valrhona Tamiaran – Luisiánský leopardí lea ano 10:02
od 20 kg do 35 kg Magdaléna Přerostová Žena psí domov u lišky Ambra – husky ano 12:14
od 20 kg do 35 kg Michal Radovnický Muž Rady Hačiko Hačiko – mix ano 11:57
od 20 kg do 35 kg Dana Rokosová Žena ZKO Císařský Xabar Deabei – belgický ovčák ano 12:15
od 10 kg do 20 kg Markéta Rösslerová Žena Fox Meny – BOC ano 12:02
nad 35 kg Diana Rugovacová Žena 1992 Rozběháme Česko Norik – Kříženec ano 12:16
od 20 kg do 35 kg Marek Rygl Muž 1989 Maligator team Bacardi Malijack – Belgický ovčák malinois ano 12:17
od 20 kg do 35 kg Simona Rychová Žena Nové Hrady X-Man Deabei – belgický ovčák- tervueren ano 12:19
od 20 kg do 35 kg Michal Salaba Muž 1978 Tamiaran Arriba Domori Tamiaran – LLP ano 10:00
od 20 kg do 35 kg Petra Salai Žena Předměřice nad Jizerou Rufus – kříženec ano 12:20
od 20 kg do 35 kg Leona Satoriová Žena Leona a Charlie Charlie – VOK ano 11:58
od 10 kg do 20 kg Míňa Setničková Žena 16 nohou Freky – dalmatin ano 12:21
do 10 kg Nátálie Skřipská Žena Živé Sokolovsko Meggie – mix ano 12:22
od 20 kg do 35 kg Jaroslav Smažinka Muž Pomalá Arqeva Juan Tyr Arqeva – Československý vlčák ano 12:26
od 20 kg do 35 kg Magdaléna Smíšková Žena Plzeň Geralt s divokou krví – ČSV ano 12:27
od 10 kg do 20 kg Kateřina Smržová Žena No name tým Gina – BOC ano 12:28
od 20 kg do 35 kg Lucie Staňková Žena Sokolov Aithra – Belgický ovčák ano 12:29
do 10 kg Jana Steckerová Žena 1979 Újezd u Brna Clea – Patterdal terier ano 13:16
od 20 kg do 35 kg Karin Straková Žena KCHBO Chuck – Australský ovčák ano 12:30
od 20 kg do 35 kg Jaroslava Strunzová Žena Hranice Apollon – labrador retriver ano 12:31
od 20 kg do 35 kg Eva Suchá Žena Mladá Boleslav Meggie – mix ano 12:32
od 10 kg do 20 kg Sabina Sýkorová Žena Karlovy Vary Maybe – Anglický kokršpaněl ano 12:33
od 10 kg do 20 kg Miroslav Šefl Muž M+R Rose – Border kolie ano 12:34
od 20 kg do 35 kg Patrik Šilhavý Muž 1986 Team DOGG Prague Rockie – faraónský chrt ano 10:37
od 20 kg do 35 kg Josef Šišulák Muž HDR smečka Žatec Kosťa – Kříženec ano 13:11
od 20 kg do 35 kg Karolína Šmídová Žena Všestary Ciara – Německý ohař ano 12:36
od 20 kg do 35 kg Adéla Šmídová Žena Říčany Apollyon – LLP ano 12:37
od 10 kg do 20 kg Alice Šperlová Žena Tachov Abby – Stafordšírský bullteriér ano 12:38
od 20 kg do 35 kg Dita Švaříčková Žena Luka nad Jihlavou Izi – Výmarský ohař krátkosrstý ano 11:59
od 20 kg do 35 kg Blanka Švihlová Žena Hranice u Aše Cecilka – x ano 12:39
od 20 kg do 35 kg Lucie Trčková Žena 1997 Kopaniny team Affable – Belgický ovčák malinois ano 11:12
do 10 kg Julian Tůma Muž 2012 Messi – mix ano 13:19
od 20 kg do 35 kg Jitka Tůmová Žena 1979 Top tým Yasmína – kříženec ano 11:43
od 20 kg do 35 kg Sandra Týborcová Žena Praha Cowgirl Daisy z Katu – americký stafordšírský teriér ano 12:41
od 10 kg do 20 kg Roman Vacek Muž Teyla Teyla – mix ano 12:44
do 10 kg Julie Vacínková Žena Kchk Merlin – knírač malý ano 11:52
nad 35 kg Aleš Vacula Muž UUU Zam – NO ano 12:45
nad 35 kg Martin Valenz Muž Marvalove Kira – Bordeauxska doga ano 12:46
do 10 kg Lenka Valenzová Žena Marvalove Tomík – čivava ano 12:47
od 10 kg do 20 kg Daniel Váně Muž Praha 5 Meggie – mix ano 12:48
od 20 kg do 35 kg Natálie Vaňková Žena Jirkov Asher – Stafordšírský teriér ano 12:49
do 10 kg Vendula Vejražková Žena No name Aslan – papillon ano 12:50
do 10 kg Miloslav Veselý Muž Rozběháme Tachovsko Nela – JRT ano 12:51
od 10 kg do 20 kg Monika Viduna Hasová Žena Žim Meggie – mix ano 12:52
od 10 kg do 20 kg Nikola Vilémová Žena #TRENUJFURT Boody – Staffbull ano 12:53
od 10 kg do 20 kg Petr Vilímek Muž 1993 Rocky – kříženec ano 12:54
od 20 kg do 35 kg Tomáš Vízner Muž Musher klub JCC Sára – mix ano 10:06
od 10 kg do 20 kg Tomáš Vízner Muž Musher klub JCC Anda – Kříženec ano 12:55
od 20 kg do 35 kg Hedvika Vodičková Žena Blue tým Angel Blue Strážce Slavníků – AST ano 10:08
od 20 kg do 35 kg Hedvika Vodičková Žena Blue tým Firu Lady Blue Kajexa – Blegický ovčak malinois ano 12:11
od 10 kg do 20 kg Veronika Vodičková Žena Extreme Maybe – BOC ano 12:25
od 20 kg do 35 kg Nikola Vojtková Žena BNteam Baddy – Švýcarský ovčak ano 12:58
od 20 kg do 35 kg Vladimír Volf Muž Volfíci Eby – staforsdširský teriér ano 12:59
od 10 kg do 20 kg Denisa Vondráčková Žena Praha 10 Goldie – kříženec ano 12:42
od 20 kg do 35 kg Tomáš Vorlík Muž Canicross Karlovy Vary Chilli – ESP ano 12:10
od 10 kg do 20 kg Viktorie Vozobulová Žena Agility Ondřejov Beckie – BOC ano 13:00
od 20 kg do 35 kg andrea vrábliková Žena 1985 Canicross Karlovy Vary sally – výmarský ohař ano 13:01
od 10 kg do 20 kg Magdaléna Weinertová Žena pedropes Pedro – kříženec ano 13:03
do 10 kg Zdeňka Zadražilová Žena 1996 Chrást Polly – JRT ano 10:59
od 10 kg do 20 kg Zuzana Zajíčková Žena Plesnivky Shellby – BOC ano 13:04
od 10 kg do 20 kg Vladimíra Zajíčková Žena 1985 Třemošná Maggie – Stafordšírský bulteriér ano 13:05
od 20 kg do 35 kg Lenka Zákoucká Žena 1982 DogUniversal Maze – NO x BOM ano 13:07
nad 35 kg Hana Zápotocká Žena Gucci Gucci – NO ano 13:06
nad 35 kg Jan Zmrzlý Muž Živé Sokolovsko Leon – ČSV ano 10:14
od 10 kg do 20 kg Jan Zúber Muž Karlovy Vary Čert – Holandský ovčák ano 13:09
od 10 kg do 20 kg Zuzana Zajíčková Žena Plesnivky Shellby – BOC ano 13:04
od 10 kg do 20 kg Vladimíra Zajíčková Žena 1985 Třemošná Maggie – Stafordšírský bulteriér ano 13:05
od 20 kg do 35 kg Lenka Zákoucká Žena 1982 DogUniversal Maze – NO x BOM ano 13:07
nad 35 kg Hana Zápotocká Žena Gucci Gucci – NO ano 13:06
nad 35 kg Jan Zmrzlý Muž Živé Sokolovsko Leon – ČSV ano 10:14
od 10 kg do 20 kg Jan Zúber Muž Karlovy Vary Čert – Holandský ovčák ano 13:09

 

Změny / opravu údajů nám napište na zivesokolovsko@gmail.com