MUD DOG RACE 2020        30.5.2020

MUD DOG RACE 2020

Je to tady!!! 

2. ročník MUD DOG RACE, pro všech co milují adrenalin a výzvy, nebojí se se trochu ušpinit a nerozpustí se ve vodě :-) Pokud jste ty a tvůj psí parťák stejně šílení - čekáme vás na startu.
Tebe i tvýho psího parťáka čeká trať plná nesnadných překážek, spousta bláta a moře zábavy.


Zapiš do kalendáře datum 30.5.2020 a do navigace již dnes přidej Sokolov.


Datum : 30.5.2020
Místo: Jižní lom Sokolov, ul.Citická, Sokolov ( hřiště OCR závodu Bahňák)


Popis závodu : jedná se o překážkový závod pro běžce či chodce se psem. Délka závodu je 5km+ a překonání 25+ překážek. Start bude po jednotlivcích s odstupem půl minuti či minuty (cle počtu přihlášených). Jedná se o překážky na podlézání, přelézání, průchod blátem, hlínou, jílem, vodou, plazení, překonání řeky.

 Závod je měřený časomírou, vyhrávají vždy první tři nejrychlejší v každé kategorii.


Kategorie : 

- celkově : muži x ženy
- psi do 10 kg : muži x ženy
- psi do 20 kg : muži x ženy
- psi do 35 kg : muži x ženy
- psi nad 35 kg : muži x ženy
- týmy ( 5 členů týmu) - sčítají se cílové časy jednotlivců.

Ceny pro vítěze : pro první tři vítěze v každé kategorii medaile, diplom, věcné ceny dle možností sponzorů.

Startovné :
online registrace a startovné uhrazeno 

- do 31.10.2019 500,-                                                                                                                                          - do 30.11.2019 650,-                                                                                                                                          - do 31.12.2019 750,-                                                                                                                                          - do 31.1.2020 850,-                                                                                                                                           - do 28.2.2020 950,-                                                                                                                                        - do 31.3.2020 1050,-                                                                                                                                        - do 30.4.2020 1150,-                                                                                                                                          - do 20.5.2020 1250,-                                                                                                                                registrace a platba startovného na místě 1500,-

- pokud chcete současně závodit jako tým (tým musí být pětičlenný), každý z jednotlivců, zaškrtne tuto možnost při přihlášce a ke startovnému přidá +100,- 

Je to tady!!! 2. ročník MUD DOG RACE, pro všech co milují adrenalin a výzvy, nebojí se se trochu ušpinit a nerozpustí se ve vodě :-) Pokud jste ty a tvůj psí parťák stejně šílení - čekáme vás na startu.
Tebe i tvýho psího parťáka čeká trať plná nesnadných překážek, spousta bláta a moře zábavy.
Zapiš do kalendáře datum 30.5.2020 a do navigace již dnes přidej Sokolov.
Datum : 30.5.2020
Místo: Jižní lom Sokolov, ul.Citická, Sokolov ( hřiště OCR závodu Bahňák)
Popis závodu : jedná se o překážkový závod pro běžce či chodce se psem. Délka závodu je 5km+ a překonání 25+ překážek. Start bude po jednotlivcích s odstupem půl minuti či minuty (cle počtu přihlášených). Jedná se o překážky na podlézání, přelézání, průchod blátem, hlínou, jílem, vodou, plazení, překonání řeky. Závod je měřený časomírou, vyhrávají vždy první tři nejrychlejší v každé kategorii.
Kategorie : - celkově : muži x ženy
- psi do 10 kg : muži x ženy
- psi do 20 kg : muži x ženy
- psi do 35 kg : muži x ženy
- psi nad 35 kg : muži x ženy
- týmy ( 5 členů týmu) - sčítají se cílové časy jednotlivcůCeny pro vítěze : pro první tři vítěze v každé kategorii medaile, diplom, věcné ceny dle možností sponzorů.Startovné :
online registrace a startovné uhrazeno - do 30.11.2019 650,-
- do 31.12.2019 750,-
- do 31.1.2020 850,-
- do 28.2.2020 950,-
- do 31.3.2020 1050,-
- do 30.4.2020 1150,-
- do 20.5.2020 1250,-registrace a platba startovného na místě 1500,-
- pokud chcete současně závodit jako tým (tým musí být pětičlenný), každý z jednotlivců, zaškrtne tuto možnost při přihlášce a ke startovnému přidá +100,-
- startovné zasílejte na účet 2701049084/2010 do poznámky:
MDR + jméno a příjmení
Pro závodníky, kteří se zúčastnili závodu MUD DOG RACE 2019 i EXPERIENCE RUN 2019 - startovné 100,- !!! při registraci a platbě do 31.3.2020 !!!! (startovné nelze převádět na jiného závodníka).Info pro zahraniční platby:
IBAN: CZ9220100000002701049084
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Name: Živé Sokolovsko
Stadt: SokolovStartovné obsahuje - startovní číslo, zapůjčení měřícího čipu, profesionálně měřený čas, účastnická medaile, účastnický diplom online, občerstvení na trati a v cíli (voda, cola, ovoce,..), WC, zajištění záchranářské i veterinární péče v případě potřeby v cíli ( úhrada případné vet. péče je na majiteli psa).
Přihlášky: www.zivesokolovsko.cz v sekci registrace (po odeslání registrace a uhrazení startovného vám dorazí potvrzující email)
!!! Sledujte průběžně informace na FB události, budou průběžně doplňovány !!!
Pravidla: Pes musí být po celou dobu na vodítku (ideálně amortizačním), spojen s vodičem a na kšírách nebo v postroji (není možné mít psa připnutého na obojku). Pes s vodičem zdolává překážky dle pokynů pořadatele. Pes musí být ovladatelný. Odpovědnost za chování, škodu způsobenou psem, zdravotní stav psa i závodníka odpovídá závodník sám. Závodu se smí účastnit pes, který je klinicky zdráv, očkován a starší 1 roku. Závodník může mít pouze jednoho psa, startovat však může vícekrát s různými psy.
GDPR: závodník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů pořadatelem, s pořizováním fotografií, audio a video záznamů a jejich využití a zveřejnění dle uvážení pořadatele. Uhrazením startovného potvrzuje souhlas.
Těšíme se na Vás
Živé SokolovskoLiebst du Herausforderungen und Adrenalin? Und liebt dieses auch dein Hund? So gerade für Dich ist da MUD DOG RACE - ein Wettkampf fúr diejenigen, die nicht aus Zucker sind! Eine mühevolle Strecke mit viel Hindernissen und viel Schlamm wartet auf Dich und Deinen Hundkumpel. Trage Dir in Deinen Kalender das Datum 30.05. 2020 ein und gebe zur deinen Navigation schon heute die Stadt Sokolov ein.
Datum: 30.05.2020
Ort: Citicka Straße, Sokolov
Wettkampfbeschreibung: es handelt sich um einen Wettkampf mit Hürden für Läufer oder Geher mit Hund. Die Länge der Strecke beträgt 5km+ und dabei muss man mindestens 25 Hürde bezwingen. Die Teilnehmer werden im Abstand von 30 Sekunden einzeln nacheinander. Es handelt sich um verschiedene Hürde zum Durchkriechen, Übersteigen, Durchgang durch Schlamm, Lehm, Wasser, Kriechen und Fluss durchwaten. Der Wettkampf wird durch einen Zeitmesser gemessen und in jeder Kategorie gewinnen die ersten drei schnellsten.
Kategorien: -Allgemein: Männer x Frauen
- Hunde bis 10kg: Männer x Frauen
- Hunde bis 20kg: Männer x Frauen
- Hunde bis 35kg: Männer x Frauen
- Hunde über 35kg: Männer x Frauen
.Teams (5 Mitglieder) - Zielzeiten einzelner Mitglieder werden zusammengezählt
Gewinnpreise: die ersten drei Gewinner in jeder Kategorie erhalten Medaille, Diplom, verschiedene Preise von Sponsoren .
Startgebühren: online Registrierung und bezahlte Gebühr
- bis 30.11.2019 650,-
- bis 31.12.2019 750,-
- bis 31.1.2020 850,-
- bis 28.2.2020 950,-
- bis 31.3.2020 1050,-
- bis 30.4.2020 1150,-
- bis 20.5.2020 1250,-
Die Registrierung und Bezahlung der Startgebühr vor Ort 1500,- Czk
- falls Sie gleichzeitig auch als Team (5 Mitglieder) kämpfen wollen, jeder Teilnehmer kreuzt diese Möglichkeit bei der Registrierung an und zur Startgebühr zählt er 100,- Czk zusätzlich.
Startgebühr überweisen Sie auf das Konto 2701049084/2010 und ins Bemerkungsfeld schreiben Sie MDR + Ihr Name und Vorname.
Information für Zahlungen aus Ausland:
IBAN: CZ9220100000002701049084
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Name: Živé Sokolovsko
Stadt: Sokolov
Startgebühr enthält - eine Startnummer, Verleihung des Mess-Chips, professionell gemessene Zeit, Button Erinnerungsstück, Teilnehmermedaille, online Teilnehmerdiplom, Erfrischung auf der Strecke und im Ziel (Wasser, Cola, Obst), WC, mobile Dusche, Rettungsdienst und Tierarzt Pflege nach Bedarf im Ziel (eventuelle Tierarzt Pflege auf eigene Kosten)
Registrierung: www.zivesokolovsko.cz in Sektion Registrierung (nach der Absendung der Registration und Bezahlung der Startgebühr erhalten Sie eine Bestätigungsemail)
!!! Beobachten Sie fortlaufend Informationen auf unserer FB Seite, sie werden fortlaufend ergänzt !!!
Die Regel: Der Hund muss ganze Zeit an der Leine sein und mit seinem Hundeführer im Geschirr verbunden
(Der angeschnallte Hund nur am Halsband ist nicht möglich)
Der Hund bezwingt mit seinem Hundeführer die Hürden gemäß Instruktionen vom Veranstalter. Der Hund muss durch den Hundeführer lenkbar sein.
Verantwortung für Verhalten, vom Hund verursachte Schäden, Gesundheitszustand des Hundes und Gesundheitszustand des Hundeführers, trägt jeder Teilnehmer selbst. An diesem Wettkampf kann jeder Hund teilnehmen, der klinisch gesund, geimpft und älter als ein Jahr ist. Jeder Teilnehmer kann starten nur mit einem Hund am Start, aber er kann starten mehrmals mit verschiedenen Hunden.
GDPR: Jeder Teilnehmer stimmt zu - mit Veröffentlichung seiner Personaldaten durch den Veranstalter, mit Foto, Video und Audio Aufnahmen und ihre Ausnutzung und Veröffentlichung durch den Veranstalter. Mit der Bezahlung der Startgebühr bestätigt er seine Zustimmung.
Wir freuen uns auf Sie!
Zive Sokolovsko


- startovné zasílejte na účet 2701049084/2010 do poznámky:
MDR + jméno a příjmení

Možnost objednání trička za 300,- (vzhled bude zveřejněn na FB události), do poznámky uveďte velikost  (S, M, L, XL, XXL)


Pro závodníky, kteří se zúčastnili závodu MUD DOG RACE 2019 i EXPERIENCE RUN 2019 - startovné 100,- !!! při registraci a platbě do 31.3.2020 !!!! (startovné nelze převádět na jiného závodníka).


Info pro zahraniční platby:
IBAN: CZ9220100000002701049084
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Name: Živé Sokolovsko
Stadt: Sokolov

Startovné obsahuje - startovní číslo, zapůjčení měřícího čipu, profesionálně měřený čas, účastnická medaile, účastnický diplom online, občerstvení na trati a v cíli (voda, cola, ovoce,..), WC, zajištění záchranářské i veterinární péče v případě potřeby v cíli ( úhrada případné vet. péče je na majiteli psa).


Přihlášky: www.zivesokolovsko.cz v sekci registrace (po odeslání registrace a uhrazení startovného vám dorazí potvrzující email)


!!! Sledujte průběžně informace na FB události, budou průběžně doplňovány !!!


Pravidla: Pes musí být po celou dobu na vodítku (ideálně amortizačním), spojen s vodičem a na kšírách nebo v postroji (není možné mít psa připnutého na obojku). Pes s vodičem zdolává překážky dle pokynů pořadatele. Pes musí být ovladatelný. Odpovědnost za chování, škodu způsobenou psem, zdravotní stav psa i závodníka odpovídá závodník sám. Závodu se smí účastnit pes, který je klinicky zdráv, očkován a starší 1 roku. Závodník může mít pouze jednoho psa, startovat však může vícekrát s různými psy.


GDPR: závodník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů pořadatelem, s pořizováním fotografií, audio a video záznamů a jejich využití a zveřejnění dle uvážení pořadatele. Uhrazením startovného potvrzuje souhlas.


Těšíme se na Vás 


Živé SokolovskoLiebst du Herausforderungen und Adrenalin? Und liebt dieses auch dein Hund? So gerade für Dich ist da MUD DOG RACE - ein Wettkampf fúr diejenigen, die nicht aus Zucker sind! Eine mühevolle Strecke mit viel Hindernissen und viel Schlamm wartet auf Dich und Deinen Hundkumpel. 

Trage Dir in Deinen Kalender das Datum 30.05. 2020 ein und gebe zur deinen Navigation schon heute die Stadt Sokolov ein.

Datum: 30.05.2020
Ort: Citicka Straße, Sokolov


Wettkampfbeschreibung: es handelt sich um einen Wettkampf mit Hürden für Läufer oder Geher mit Hund. Die Länge der Strecke beträgt 5km+ und dabei muss man mindestens 25 Hürde bezwingen. Die Teilnehmer werden im Abstand von 30 Sekunden einzeln nacheinander. Es handelt sich um verschiedene Hürde zum Durchkriechen, Übersteigen, Durchgang durch Schlamm, Lehm, Wasser, Kriechen und Fluss durchwaten. Der Wettkampf wird durch einen Zeitmesser gemessen und in jeder Kategorie gewinnen die ersten drei schnellsten.


Kategorien: -Allgemein: Männer x Frauen
- Hunde bis 10kg: Männer x Frauen
- Hunde bis 20kg: Männer x Frauen
- Hunde bis 35kg: Männer x Frauen
- Hunde über 35kg: Männer x Frauen
.Teams (5 Mitglieder) - Zielzeiten einzelner Mitglieder werden zusammengezählt


Gewinnpreise: die ersten drei Gewinner in jeder Kategorie erhalten Medaille, Diplom, verschiedene Preise von Sponsoren .
Startgebühren: online Registrierung und bezahlte Gebühr   bis 31.10.2019 500,-
- bis 30.11.2019 650,-
- bis 31.12.2019 750,-
- bis 31.1.2020 850,-
- bis 28.2.2020 950,-
- bis 31.3.2020 1050,-
- bis 30.4.2020 1150,-
- bis 20.5.2020 1250,-
Die Registrierung und Bezahlung der Startgebühr vor Ort 1500,- Czk
- falls Sie gleichzeitig auch als Team (5 Mitglieder) kämpfen wollen, jeder Teilnehmer kreuzt diese Möglichkeit bei der Registrierung an und zur Startgebühr zählt er 100,- Czk zusätzlich.
Startgebühr überweisen Sie auf das Konto 2701049084/2010 und ins Bemerkungsfeld schreiben Sie MDR + Ihr Name und Vorname.
Information für Zahlungen aus Ausland:
IBAN: CZ9220100000002701049084
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Name: Živé Sokolovsko
Stadt: Sokolov


Startgebühr enthält - eine Startnummer, Verleihung des Mess-Chips, professionell gemessene Zeit, Button Erinnerungsstück, Teilnehmermedaille, online Teilnehmerdiplom, Erfrischung auf der Strecke und im Ziel (Wasser, Cola, Obst), WC, mobile Dusche, Rettungsdienst und Tierarzt Pflege nach Bedarf im Ziel (eventuelle Tierarzt Pflege auf eigene Kosten)


Registrierung: www.zivesokolovsko.cz in Sektion Registrierung (nach der Absendung der Registration und Bezahlung der Startgebühr erhalten Sie eine Bestätigungsemail)


!!! Beobachten Sie fortlaufend Informationen auf unserer FB Seite, sie werden fortlaufend ergänzt !!!
Die Regel: Der Hund muss ganze Zeit an der Leine sein und mit seinem Hundeführer im Geschirr verbunden
(Der angeschnallte Hund nur am Halsband ist nicht möglich)
Der Hund bezwingt mit seinem Hundeführer die Hürden gemäß Instruktionen vom Veranstalter. Der Hund muss durch den Hundeführer lenkbar sein.
Verantwortung für Verhalten, vom Hund verursachte Schäden, Gesundheitszustand des Hundes und Gesundheitszustand des Hundeführers, trägt jeder Teilnehmer selbst. An diesem Wettkampf kann jeder Hund teilnehmen, der klinisch gesund, geimpft und älter als ein Jahr ist. Jeder Teilnehmer kann starten nur mit einem Hund am Start, aber er kann starten mehrmals mit verschiedenen Hunden.
GDPR: Jeder Teilnehmer stimmt zu - mit Veröffentlichung seiner Personaldaten durch den Veranstalter, mit Foto, Video und Audio Aufnahmen und ihre Ausnutzung und Veröffentlichung durch den Veranstalter. Mit der Bezahlung der Startgebühr bestätigt er seine Zustimmung.


Wir freuen uns auf Sie!


Zive Sokolovsko

Registrace MUD DOG RACE