Krušnohorská padesátka (24.04.2021)

  • Propozice
  • Plakát
  • Tričko s logem závodu
  • Registrace
  • Seznam přihlášených

Závod se bude konat dle aktuálních vládních nařízení s ohledem na pandemii, v případě, že se závod v daném termínu nebude moci uskutečnit, bude mu stanoven termín náhradní. Startovné není vratné, pokud Vám případný nový termín nebude vyhovovat, je možné žádat o voucher v hodnotě uhrazeneho startovného na akce ŽS s platností na danou sezónu.

Událost na FB: https://www.facebook.com/events/400252574638996

Živé Sokolovsko z.s. a obec Krajková Vás srdečně zvou na 5. ročník Krušnohorské padesátky. Závod pro běžce, canicrossaře, pěší, dogtrekaře a cyklisty. 
Závod je koncipován především jako dogtrek (tj. nezveřejňování tras před závodem, mapu s trasou závodu a slovní popis trati dostane závodník při prezentaci nebo meetingu, trasa nebude značená, výbava a občerstvení je v režii závodníka). Závod je otevřen i pro běžce, pěší a cyklisty za stejných podmínek.

Termín: sobota 24. 4. 2021

Starty: volné starty od 6:00 do 10:00 hod

Místo konání: Krajková
Možnost příjezdu v pátek, stanování a WC v místě startu

Přihlášky a startovné:
- při platbě předem 300,- Kč
- na místě v den konání 400,- Kč
Po odeslání registrace Vám přijde email s platebními údaji

Trička: možnost objednání funkčního trička s logem závodu za 300,-Kč. 

Prezentace (+ kontrola očk. průkazů):
pátek 23. 4. 2021 19:00 - 20:00
sobota 24. 4. 2021 6:00 - 8:00

Meeting (nepovinný):
23. 4. 2021 ve 20:30 - základní informace o trase, volná diskuze

Zázemí, ubytování a parkování:
Plánek zázemí bude doplněn.

Pro závodníky v cíli drobné občerstvení - voda, cola, ovoce... zdarma
Možnost zakoupení občerstvení na místě.
Ubytování ve vlastních stanech, pod širákem na louce, popř. v autech.
Parkování v okolí zázemí, popř. místa určená pořadatelem. Mapky s místy k parkování budou před akcí zveřejněny a označeny na místě.

Závody (kategorie):
- 25 km Dogtrek /Canicross muži a ženy
- 50 km Dogtrek /Canicross muži a ženy

- 25 km Pěší/Běh muži a ženy
- 50 km Pěší/Běh muži a ženy

- 25 km Cyklistika muži a ženy
- 50 km Cyklistika muži a ženy

UPOZORNĚNÍ: pro otevření kategorie je povinný počet min. 5 účastníků, v případě menšího počtů bude kategorie sloučená - "bez rozdílu pohlaví - tzv. MIX" popř. přidělena k nejbližší kategorii.

Trasa:
Převážně lesní zpevněné cesty, louky, průchody městy a obcemi, silnice. Trasy povedou převážně po turisticky značených cestách. Trasy budou závodníkům zveřejněny při registraci či meetingu. Na trati budou kontrolní body. Trasa nebude značena, pouze v nepřehledných místech. Závodník dostane mapu trasy a její slovní popis při startu.

Ve startovném: WC, měřený čas (časomíra sokotime.cz), drobné občerstvení (voda, kola, čaj, ovoce) v cíli buřt nebo polévka pro každého závodníka, button na památku, perníková medaile pro každého, mapa trasy, diplom, diplom i ke stažení po akci na webu. Drobné občerstvení na kontrolních bodech (pořadatel neručí za jeho vyčerpání závodníky, či kolemjdoucícmi - vodu pro sebe, popř. pro psa je povinnen závodník mít s sebou).
Pro vítěze - medaile, diplom, ceny dle možností sponzorů.

Vyhlášení výsledků:
Vyhlášení proběhne v momentě, kdy budou všichni závodníci dané kategorie v cíli, neurčí-li pořadatel na místě jinak. Ceny musí být převzaty osobně, jinak zaniká nárok na cenu (nerozhodne-li pořadatel jinak). Ceny nezasíláme.

Pořadatel si nechává právo upravovat časy vyhlášení, dle dokončení jednotlivých kategorií závodníky.

Odvoz z trati:
Pořadatel nezajišťuje odvoz z trati, pouze v závažných případech na základě domluvy. Pouze na přístupných místech.

Výbava:
Povinná – očkovací průkaz psa, vodící postroje pro psa, pytlíky na psí exkrementy
Doporučená - lékárnička, čelovka, botičky pro psa, strava, voda a miska pro psa, strava a voda pro člověka, bivakovací potřeby, mobilní telefon, pláštěnka

Pravidla:
- Při prezentaci bude kontrolován očkovací průkaz psa (i u psů , kteří se neúčastní akce)
- Při prezentaci podepisují všichni účastníci (za osoby mladších 18 let jejich zákonní zástupci) prohlášení, že se závodu účastní na vlastní zodpovědnost, dle svých zdravotních, fyzických a psychických možností. Nesou odpovědnost za škody jimi, nebo jejich psy způsobené a za svůj majetek. Dávají souhlas pořadateli s pořizováním fotografií, video a audio záznamů k účelům pořadatele a k využití dle rozhodnutí pořadatele nebo osoby určené pořadatelem.
- Psi musí být po celou dobu závodu připoutání ke svému dvounožci.
- Každý, kdo závod nedokončí projitím cíle, je povinen tuto informaci neprodleně oznámit pořadateli (i v případě, že nezůstáváte na vyhlášení, pokud bydlíte v blízkosti závodu a rozhodnete se odjet apod., pořadatel si vyhrazuje právo vždy vědět, zda jste právě na trati nebo již nejste účastníkem závodu a to hlavně z důvodu bezpečnosti).
- Pořadatel nebude v průběhu závodu radit po telefonu trasu. Samozřejmě výjimkou budou situace ohrožující zdraví a výjimečné situace.
- V případě účastníka mladšího 15 let bude start povolen pouze s doprovodem, ve věku 15-18 let je třeba předložit písemný souhlas zákonného zástupce k přihlášce.
- Je povoleno a doporučeno doplňovat zásoby vody a jídla.
- Kontroly na trati budeme oznamovat na informačním meetingu.
- Veterinární podmínky: Psi musí být klinicky zdraví – Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veter. zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a dalších zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.
- Závodu se smí účastnit pouze zdraví psi starší jednoho roku
- Prosíme o dodržování pořádku v zázemí, obcích i na trati. Každý je povinen si po svém čtyřnožci i po sobě uklidit.
- V zázemí i po celou dobu závodu je povinno mít psa na vodítku či vodící šňůře (za porušení tohoto pravidla může hrozit diskvalifikace.
- Pořadatel má právo diskvalifikovat závodníka, pokud poruší pravidla, chová se nevhodně ke svému či cizímu psovi či ostatním závodníkům či pořadatelům, chová se nevhodně na trase.
Pořadatel má právo upravovat v případě potřeby nebo nenadále situace propozice či podmínky diskvalifikace. Očekáváme od všech závodníků ohleduplné chování k přírodě, mezi sebou navzájem a dodržování fair play.

Pořadatel:
Živé Sokolovsko z.s. IČO 05255236 E-mail: zivesokolovsko@gmail.com
Iveta Müllerová tel.: +420 724 965 650
FB události: Krušnohorská padesátka

V případě dotazů k akci využívejte prosím především e-mail, komentáře u příspěvků na FB nemusíme vždy postřehnout. Děkujeme za pochopení a těšíme se na startu.


Funkční tričko adler s potiskem, cena 300,- Kč.

Pokud jste již zaregistrovaní bez objednávky trička a o tričko máte zájem, pošlete nám prosím email - zivesokolovsko@gmail.com - pánské/dámské, velikost, barva.

Pokud nejste registrovaní, tak s registrací zaškrtněte, že máte o tričko zájem.

Objednávky triček, které nebudou uhrazeny na účet do 17. 4. 2021, budou stornovány.