REGISTRACE                     Krušnohorská padesátka 2.5.2020

Živé Sokolovsko z.s. a obec Krajková  Vás srdečně zvou na 4. ročník Krušnohorské padesátky. Závod pro běžce, canicrossaře, pěší a dogtrekaře. Trasy cca 25+, 50+km. V roce 2020 na jiném místě, abychom Vám mohli připravit nové trasy s novými místy :-D


Krušnohorská padesátka 2020 -4. Ročník                                                                                                        Závod je koncipován především jako dogtrek (tj. nezveřejňování tras před závodem, mapu s trasou závodu a slovní popis trati dostane závodník při prezentaci nebo meetingu, trasa nebude značená, výbava a občerstvení je v režii závodníka). 

Závod je otevřen i pro běžce a pěší za stejných podmínek.

Termín: 2.5.2020                                                                                                                                      Starty: sobota 2.5.2020 volné starty od 6:00 - do 10:00hod                                                                          Místo konání: Krajková (místo startu bude upřesněno) 

Přihlášky: www.zivesokolovsko.cz 

Uzávěrka a startovné:                                                                                                                                        - do 28.2.2020 při platbě předem 250,-Kč                                                                                                      - do 25.4.2020 při platbě předem 300,- Kč                                                                                                      - na místě v den konání 400,-Kč


- startovné zasílejte na účet 2701049084/2010 do poznámky: K50 + jméno a příjmení (po odeslání registrace a uhrazení startovného vám dorazí potvrzující e-mail) 


Trička: možnost objednání funkčního trička s logem závodu za 300,-Kč. Informace, vzhled a barevné možnosti nudou doplněny u události na FB později : Krušnohorská padesátka. Objednávky a platby do 20.4.2020.


Prezentace (+kontrola očk.průkazů):
1.5.2020 19:00 - 20:00
2.5.2020 6:00 - 8:00
Meeting (nepovinný):
1.5.2020 ve 20:30 - základní informace o trase, volná diskuze


Zázemí, ubytování a parkování:
Zázemí - přesné místo bude zveřejněno
Pro závodníky v cíli drobné občerstvení - voda, cola, ovoce,...zdarma
Možnost zakoupení občerstvení na místě.
Ubytování ve vlastních stanech, pod širákem na louce, popř. v autech.
Parkování v okolí zázemí, popř. místa určená pořadatelem. Mapky s místy k parkování budou před akcí zveřejněny na FB a označeny na místě.


Kategorie:
- Dogtrek /Canicross 25+km muži a ženy)
- Dogtrek /Canicross 50+km muži a ženy)
- Pěší/Běh 25+km muži a ženy)
- Pěší/Běh 50+km muži a ženy)

UPOZORNĚNÍ : pro otevření kategorie je povinný počet účastníků min. 5, v případě menšího počtů bude kategorie sloučená - "bez rozdílu pohlaví - tzv. MIX" popř. přidělena k nejbližší kategorii.


Trasa:Převážně lesní zpevněné cesty, louky, průchody městy a obcemi, silnice. Trasy povedou převážně po turisticky značených cestách. Trasy budou závodníkům zveřejněny při registraci či meetingu. Na trati budou kontrolní body. Trasa nebude značena. Závodník dostane mapu trasy a její slovní popis.

Ve startovném: WC, měřený čas (né časomírou), drobné občerstvení (voda, kola, čaj, ovoce) v cíli, buřt nebo polévka v cíli pro každého závodníka, button na památku, perníková medaile pro každého, mapa trasy, diplom, diplom i ke stažení po akci na FB. Drobné občerstvení na kontrolních bodech (pořadatel neručí za jeho vyčerpání závodníky, či kolemjdoucícmi  - vodu pro sebe, popř. pro psa je povinnen závodník mít ).Pro vítěze - medaile, diplom, ceny dle možností sponzorů.


Vyhlášení výsledků:Vyhlášení proběhne v momentě, kdy budou všichni závodníci v cíli, neurčí-li pořadatel na místě jinak. Ceny musí být převzaty osobně, jinak zaniká nárok na cenu (nerozhodne-li pořadatel jinak). Ceny nezasíláme.


Pořadatel si nechává právo upravovat časy vyhlášení, dle dokončení jednotlivých kategorií , po dokončení se závodníky (např. pokud závodníci z kategorie 80km budou již v sobotu v cíli převážně všichni, je možnost vyhlášení uspořádat již v sobotu apod. Vyhlášení je u nás opravdu na dohodě )


Odvoz z trati:Pořadatel nezajišťuje odvoz z trati, pouze v závažných případech na základě domluvy. Pouze na přístupných místech.


Výbava:

Povinná - očkovací průkaz psa, vodící postroje pro psa, pytlíky na psí exkrementy. 

Doporučená - lékárnička, čelovka, botičky pro psa, strava vosa a miska pro psa, strava a voda pro člověka, bivakovací potřeby, mobilní telefon, pláštěnka


Pravidla:

- Při prezentaci bude kontrolován očkovací průkaz psa ( i u psů , kteří se neúčastní akce)- Při prezentaci podepisují všichni účastníci (za osoby mladších 18 let, jejich zákonní zástupci) prohlášení, že se závodu účastní na vlastní zodpovědnost, dle svých zdravotních, fyzických a psychických možností. Nesou odpovědnost za škody jimi, nebo jejich psy způsobené a za svůj majetek. Dávají souhlas pořadateli s pořizováním fotografií, video a audio záznamů k účelům pořadatelé a k využití dle rozhodnutí pořadatele nebo osoby určené pořadatelem.- Psi musí být po celou dobu závodu připoutání ke svému dvounožci.- Každý, kdo závod nedokončí projitím cíle, je povinen tuto informaci neprodleně oznámit pořadateli (i v případě, že nezůstáváte na vyhlášení, pokud bydlíte v blízkosti závodu a rozhodnete se odjet apod., pořadatel si vyhrazuje právo vždy vědět, zda jste právě na trati nebo již nejste účastníkem závodu a to hlavně z důvodu bezpečnosti).- Pořadatel nebude v průběhu závodu radit po telefonu trasu. Samozřejmě výjimkou budou situace ohrožující zdraví a výjimečné situace.- V případě účastníka mladšího 15 let bude start povolen pouze s doprovodem, ve věku 15-18 let je třeba předložit písemný souhlas zákonného zástupce k přihlášce.- Je povoleno a doporučeno doplňovat zásoby vody a jídla. - Kontroly na trati budeme oznamovat na informačním meetingu.- Veterinární podmínky: Psi musí být klinicky zdraví - Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veter. Zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a dalších zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.- Závodu se smí účastnit pouze zdraví psi starší jednoho roku - Prosíme o dodržování pořádku v zázemí, obcích i na trati. Každý je povinnen si po svém čtyřnožci i po sobě uklidit.- V zázemí i po celou dobu závodu je povinno mít psa na vodítku či vodící šnůře ( za poručení tohoto pravidla může hrozit diskvalifikace.- Pořadatel má právo diskvalifikovat závodníka, pokud poruší pravidla, chová se nevhodně ke svému či cizímu psovi či ostatním závodníkům či pořadatelům, chová se nevhodně na trase.Pořadatel má právo upravovat v případě potřeby nebo nenadále situace propozice či podmínky diskvalifikace. Očekáváme od všech závodníků ohleduplné chování k přírodě, mezi sebou navzájem a dodržování fair play 


Pořadatel:Živé Sokolovsko z.s. IČO 05255236 E-mail: zivesokolovsko@gmail.comIveta Müllerová tel.: +420 724 965 650

FB události : Krušnohorská padesátka ( aktuální info)

www.zivesokolovsko.cz
V případě dotazů k akci využívejte prosím především e-mail, komentáře u příspěvků na Fb nemusíme vždy postřehnout 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na startu.

Online registrace

po uhrazení startovného Vám registraci potvrdíme e-mailem