Kostelecké kopečky (13.06.2021)

  • Propozice
  • Trasa
  • Registrace
  • Seznam přihlášených

Závod se bude konat dle aktuálních vládních nařízení s ohledem na pandemii, v případě, že se závod v daném termínu nebude moci uskutečnit, bude mu stanoven termín náhradní. Startovné není vratné, pokud Vám případný nový termín nebude vyhovovat, je možné žádat o voucher v hodnotě uhrazeneho startovného na akce ŽS s platností na danou sezónu.

Událost na FB: https://www.facebook.com/events/400252574638996

Živé Sokolovsko z.s. a město Březová Vás srdečně zvou na 6. ročník akce Kostelecké kopečky - hobby závodu pro běžce, pěší, canicrossaře a dogtrekaře.

Datum: neděle 13. 6. 2021

Místo konaní: Kostelní Bříza
https://mapy.cz/s/rahucafuzu

Mapka zázemí:

Parkovací plochy nebudou označeny, ale jsou viditelné. Prosím neparkujte na trávě v okolí parku, ani před rodinnými domy! Cca 10 parkovacích míst je u zříceniny zámku, dalších cca 8 níže na cestě na "točně", poté již jen parkoviště na návsi (kde bylo zázemí předchozích ročníků akce), nebo vyhrazené parkoviště na začátku obce. Těšíme se na vás.
PS: obyvatelé Kostelní Břízy jsou moc fajn lidé, prosíme buďte slušní - zdravte, uklízejte si po psích miláčcích! Děkujeme.

Prezentace: od 9:30 hod.

Starty: od 11:00 hod.

Registrace: https://zivesokolovsko.cz/kostelecke-kopecky do pátku 11. 6. 2021 20:00 hod., nebo na místě

Startovné: 200,- při platbě předem na účet, 300,- na místě
Pokyny pro platbu startovného Vám přijdou e-mailem po odeslání přihlášky (uhrazené startovné bude označeno v seznamu přihlášených závodníků).

Závody (kategorie):
Terénní běh cca 8 km
- běh muži x běh ženy
- canicross muži x canicross ženy

orientační cca 6-8 km trať (hledání bodů dle mapy - každý si nachodí dle svého :-))
- pěší bez rozdílu pohlaví
- dogtrek bez rozdílu pohlaví

UPOZORNĚNÍ: pro otevření kategorie je povinný počet min. 5 účastníků, v případě menšího počtu bude kategorie sloučená - "bez rozdílu pohlaví - tzv. MIX" popř. přidělena k nejbližší kategorii.

Trasa: okolí Kostelní Břízy, zpevněné cesty, lesní cesty a úzké pěšinky, asfalt jen start/cíl

Ve startovném: WC, měřený čas a online výsledky (časomíra sokotime.cz), button na památku, drobné občerstvení (voda, kola, čaj, ovoce) na trase i v cíli, perníková medaile pro každého, diplom ke stažení.
Pro vítěze - medaile, diplom, ceny dle možností sponzorů.

Pravidla: Každý závodník běží na vlastní odpovědnost, dle svých zdravotních, fyzických a psychických možností.

Podpisem při registraci dává souhlas Živému Sokolovsku se zveřejněním osobních údajů a fotografií, poř. videa (výsledky, medializace, FB a web Živého Sokolovska).

Psi na akci budou po celou dobu na vodítku, nebude-li mít majitel psa s pořadateli dohodnuto jinak.

Těšíme se na Vás

Dotazy na zivesokolovsko@gmail.com nebo 724965650 - Iveta

Trasa pro běžce a canicrossaře: https://mapy.cz/s/3tpvc


  • Na tento e-mail Vám přijde potvrzovací zpráva s variabilním symbolem pro platbu startovného.
  • Nepovinná položka
  • Mládež do 18 let startuje na odpovědnost rodičů nebo zákonných zástupců. Každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl. Každý účastník musí mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci. Za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka, kroupy apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Registrační poplatek (startovné) zaplacený účastníkem je nevratný. Nevyzvednuté věcné ceny a finanční odměny pro nejlepší nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat. Šatny a další místa pro potřeby závodníků nejsou hlídanými prostory. Pořadatel závodu neručí za odložené věci. Pořadatel závodu není zodpovědný za jakoukoliv fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách a propozicích bez předchozího oznámení. Žádné z rozhodnutí pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu. Zaregistrováním na akci závodník uděluje pořadatelům souhlas: se zpracováním osobních údajů a e-mailové adresy, s pořízením fotografické podobizny závodníka a jiných obrazových a zvukových záznamů souvisejících se závodem a jejich použitím a úpravou pro potřeby pořadatele, včetně jejich zveřejnění v komunikačních médiích (v případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi). Dále souhlasí, aby ve spojení s osobními údaji uvedenými v přihlášce byly zveřejněny i veškeré časy závodníka ze závodů, výsledky apod. Tento souhlas je udělen bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Účastník prohlašuje, že byl seznámen se všemi bezpečnostními pravidly závodu.