Jindřichovická tour (02.08.2020)

  • Propozice
  • Trasa
  • Registrace
  • Seznam přihlášených

Živé Sokolovsko z.s. a obec Jindřichovice Vás srdečně zvou na 4. ročník Jindřichovické Tour - hobby závodu pro terénní cyklisty, běžce, canicrossaře, pěší a pěší se psy.

Datum: neděle 2. 8. 2020

Místo konaní: fotbalové hřiště v Jindřichovicích 
https://mapy.cz/s/pejehutoka

Prezentace: od 08:30 hod.

Starty: od 10:00 hod.

Registrace: https://zivesokolovsko.cz/jindrichovicka-tour do soboty 1. 8. 2020 20:00 hod., nebo na místě

Startovné: 100,- při platbě předem na účet, 150,- na místě
Pokyny pro platbu startovného Vám přijdou e-mailem po odeslání přihlášky (uhrazené startovné bude označeno v seznamu přihlášených závodníků).

Závody (kategorie):
Cyklistika cca 35 km
- muži x ženy

Běh cca 9 km
- běh muži x běh ženy
- canicross muži x canicross ženy

orientační cca 5 km trať (hledání bodů dle mapy - každý si nachodí dle svého)
- pěší muži x pěší ženy
- dogtrek muži x dogtrek ženy

UPOZORNĚNÍ: pro otevření kategorie je povinný počet min. 5 účastníků, v případě menšího počtu bude kategorie sloučená - "bez rozdílu pohlaví - tzv. MIX" popř. přidělena k nejbližší kategorii (např. pokud budou v canicrossu 2 ženy a 1 muž, budou přiděleni ke kategorii běžců mužů a žen).

Trasa:
cyklo: lesní terénní cesty, silnice, přejezdy brodů, široké zpevněné lesní cesty

běh: terénní lesní cesty, vedlejší silnice

pěší: okolí obce (obec - asfalt, okolí - lesní cesty, louky)

Ve startovném: WC, měřený čas a online výsledky (časomíra sokotime.cz), button na památku, drobné občerstvení (voda, kola, čaj, ovoce) na trase i v cíli, perníková medaile pro každého, diplom ke stažení.
Pro vítěze - medaile, diplom, ceny dle možností sponzorů.

Pravidla: Každý závodník běží na vlastní odpovědnost, dle svých zdravotních, fyzických a psychických možností.

Podpisem při registraci dává souhlas Živému Sokolovsku se zveřejněním osobních údajů a fotografií, poř. videa (výsledky, medializace, FB a web Živého Sokolovska).

Psi na akci budou po celou dobu na vodítku, nebude-li mít majitel psa s pořadateli dohodnuto jinak.

Těšíme se na Vás

Dotazy na nebo 724965650 - Iveta

Trasy budou upřesněny v nejbližších dnech.


  • Na tento e-mail Vám přijde potvrzovací zpráva s variabilním symbolem pro platbu startovného.
  • Nepovinná položka
  • Mládež do 18 let startuje na odpovědnost rodičů nebo zákonných zástupců. Každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl. Každý účastník musí mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci. Za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka, kroupy apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Registrační poplatek (startovné) zaplacený účastníkem je nevratný. Nevyzvednuté věcné ceny a finanční odměny pro nejlepší nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat. Šatny a další místa pro potřeby závodníků nejsou hlídanými prostory. Pořadatel závodu neručí za odložené věci. Pořadatel závodu není zodpovědný za jakoukoliv fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách a propozicích bez předchozího oznámení. Žádné z rozhodnutí pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu. Zaregistrováním na akci závodník uděluje pořadatelům souhlas: se zpracováním osobních údajů a e-mailové adresy, s pořízením fotografické podobizny závodníka a jiných obrazových a zvukových záznamů souvisejících se závodem a jejich použitím a úpravou pro potřeby pořadatele, včetně jejich zveřejnění v komunikačních médiích (v případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi). Dále souhlasí, aby ve spojení s osobními údaji uvedenými v přihlášce byly zveřejněny i veškeré časy závodníka ze závodů, výsledky apod. Tento souhlas je udělen bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Účastník prohlašuje, že byl seznámen se všemi bezpečnostními pravidly závodu.

Změny / opravu údajů nám napište na